Μonte Cristo

Μonte Cristo

Γερμανική ζύμη βουτύρου με λεπτή στρώση μάρτσιπαν και ξανθές σταφίδες, καραμελωμένο, στο φούρνο.